honlapoptimalizalas - google-seo
 honlap optimalizálás seo szakértő  
  lépésről lépésre        
                 
   prcikk elhelyezés    
mi a linképítés?    
   
     
   üzenet küldése, kapcsolatfelvétel, árajánlat kérés > optimalizálás, linképítés | ne felejtse el megadni, melyik honlapról van szó és mik a kulcsszavak! > levél küldése

Weboptimalizálás. SEO-Google honlapoptimalizálás

Amennyiben szeretné honlapját előbbre juttatni a keresési találatok ranglistáján, >> keresse >> a Google-optimalizálással foglalkozó szakembert

vagy küldjön levelet, kérjen árajánlatot (ne felejtse el megadni, mely honlapról és milyen kulcsszavakról van szó): seo optimalizalas bdk

A Google új filozófiája

A nagy keresőrendszer működésében az utóbbi esztendők számos változást hoztak. Mindegyik igen érzékenyen érintette a keresőoptimalizálás számos eljárását és a tevékenység egészét is.

Előbb két olyan algoritmus került kidolgozásra, amelyek a webszemétnek minősülő honlapok kiszűrésére hivatottak. A Panda elsődlegesen a webfelületek tartalmát vizsgálta, igyekezve kiszűrni péládul a szatellit- és duplikát honlapokat, azokat, amelyek sok másolt szöveget tartalmaztak és semmilyen lényeges információt nem közöltek. Illetve azokat is, amelyek nem vagy igen kevéssé tettek eleget a keresési a Google optimalizációs elvárásainak. Számos olyan honlap kapott büntetést (sorolódott hátrább), amely korábban jól szerepelt, de tartalma nem volt minőségi.

Ezt követte a Pingvin Algoritmus (Google Penguin Algorithm), amely elsősőrban a honlapok linkprofilját vizsgálta és azokat a webhelyeket szürte ki, amelyek korábban csupán a külső linknyomás hatására lerültek a kulcsszavas listák élére.

2013-ban magát a keresőmotort is lecserélték. Az új program a Kolibri nevet kapta és kidolgozása egy új filozófia jegyében történt. Ennek lényege, hogy a cég átalakította keresési preferenciáit és manipulációnak nyilvánított sok olyan eljárást, amely korábban elfogadottnak (vagy legalábbis megtűrtnek) számított a honlapoptimalizálásban és linképítésben.

A keresés előterében korábban a kulcsszavak álltak és a rendszer egyfajta ketegorizáló és címkéző megfeleltetésre épült. A hivatalos útmutatók például azt sugallták, nemúgy kell keresni, hogy kérdéseket teszünk fel a rendszernek, hanem úgy, hogy a keresett dolog kategórianevére és jellemző szavaira indítunk keresést. Nem azt kérdezzük, hogy Hol találok valakit, aki védeni fog a bíróságon, hanem begépeljük, hogy ügyvéd, jogvédelem - és vélhetőleg erre a legjobb találatokat kapjuk.

A paradigamaváltással ez a filozófia ellenkezőjére fordult. Kedvenc keresőnk éppenhogy a természetes beszédhez igazodó kérdésfeltevést kezdte preferálni a címkék és kategóriák helyett. Ezzel együtt - és ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk a honlaptartalom optimalizálása során - az előnyben részesített keresési szempontnak a keresőoptimalizálásban is tükröződnie kell, vagyis mind a honlap optimalizálás, mind a linképítés fókuszában a kulcsszavak mellett (helyett??) megjelentek az egészmondatos rákérdezések.

Kiderült az is, hogy az új felfogás szerint működő keresőrobotok nem egyszerűen azokat a honlapokat részesítik előnyben a rangsorolásnál, amelyek tartalmazzák a szokványkérédésre adott adekvát választ, hanem még ezek előtt-fölött is azokat veszik előre, amelyek esetében - már a keresőtalálat szövegében ott látható maga a válasz is.

Hogy érthetőbb legyen:

első hely - weboptimalizálás

A kérdésre, hogy hány km-re van london budapesttől? az a weboldal jelent meg a Google-találatok első helyén, amelynek már a leírásában benne van a válasz (1720 km), így magát a honlapot már meg sem kell nyitni!

Ez a megoldás persze nem alkalmazható minden weboldal és minden keresőmondat esetében, de hogy a honlapoptimalizáló folyamat során mint lehetséges opciót érdemes használni, az egészen bizonyos!

Hogy pontosan miként lehet ezt elérni és hogyan lehet a honlapot alkalmassá tenni arra, hogy akár több tucatnyi választ is már a találati oldalon megadjon, azt egyelőre szakmai titoknak tekintem, de SEO-munkáimban már gyakran alkalmazom.

A paradigmaváltás másik következménye, hogy kerülendővé vált a koncentráltan és erős céltudatossággal alkalmazott kulcsszavas optimalizálás. Túlhalmozni eddig sem volt ajánlatos a legfontosabb kifejezéseket, de most már kifejezetten kerülni kell, hogy weboldalunk bármilyen keyword-túlcsiszoltság előforduljon. Természetesen továbbra is szerepeltetni kell minden olyan szót, amelyre rákeresve első helyekre pályázunk, de a szerepeltetés mikéntjét és módját jó arányérzékkel kell megoldani. Ez tipikusan az az eset, amikor a kevés lehet a több.

Organikus weboptimalizálás

A nagy keresőcég fentebb vázolt paradigmaváltása tette szükségessé, hogy az optimalizálás formális módszereiről a SEO-szakemberek áttérjenek az úgynevezett organikus weboptimalizálásra, amely messze túlmutat az egyes optimalizációs folyamatok mechanikus végrehajtásán, de nem merül ki a kreatív hozzáállásban sem, hanem a webet szerves egészként tekintve veszi támogatás alá a kiválasztott honlapot. Az ilyen keresőoptimizáló módszer kölcsönviszonyok rendszerében gondolkodik és tényleges tartalmi kontextusokra támaszkodik.

> a fogalom definíciója || > hogyan kell honlapot optimalizálni?

Pontosan mit is jelent honlapoptimalizálás?

A HONLAPOPTIMALIZÁLÁS fogalmán gyakran magát a keresőoptimalizálást (SEO) értik még a szakemberek is, de ez az értelmezés elmossa az optimalizálási technikák, munkafolyamatok közti különbségeket. Valójában a keresőoptimalizálás tágabb fogalom és azoknak az eljárásoknak az összességét jelöli, amelyek különböző módon igyekeznek egyvalamely kiválasztott honlapot előre megadott kulcsszavakkal az internetes keresések találatai között mind előbbre és előbbre pozicionálni. Ezen eljárások közül az első a honlapoptimalizálás, amely magának a weboldalnak a tartalmára, szerkezetére, elemeinek belső viszonyára irányul. (A másik nagy munkafázis neve: linképítés, linkprofil építés - ezt egy másik website tárgyalja: Hogyan kell linképítéssel a weboldal Google-helyezését javitani?.)

Ebben az értelemben tehát a fogalmat így definiálhatjuk:

A honlapoptimalizálás a komplex értelemben vett keresőoptimalizálásnak az a munkafázisa, amely a weboldal tartalmi és szerkezeti elemeinek, valamint ezek viszonyának az optimalizálása révén teszi a honlapot mind alkalmasabbá arra, hogy a keresőprogramok magasra értékeljék és kulcsszavas találati listáikon előre sorolják.

A honlaptartalomra irányuló optimalizációs processzus két sarkalatos követelménynek igyekszik megfeleltetni a szájtot: az első, hogy a kiválasztott kulcsszavakra nézve tartalmilag releváns legyen, a másik, hogy ez a releváns tartalom keresőbarát formában jelenjen meg.

Miért Google?

Mivel a nevezett keresőrendszer a interneten indított összes kereséseknek cirka 65-70 %-át bonyolítja és mivel a magyar weben 95 % fölötti a részesedése, ezért az optimizálási metódusok ma már szinte kizárólag a Google algoritmusok keresőszempontjait veszik figyelembe: igazi hozadéka csak annak van, ha éppen ez a kereső sorolja élpozícióba webhelyünket. Itt érdemes megjegyezni, hogy a világhálón információt, terméket, szolgáltatást kereső interakciók több mint kétharmadában az átlag érdeklődő az első Google-oldalon listázott 10 honlapon túl nem is keres tovább, kb. 12-15 % jut a második, 5-6 % a harmadik oldalra...

De most már deje lenne megtudni azt, konkrétan

hogyan kell a honlapot optimalizálni?

A tartalmi-szerkezeti optimalizálást néhány általános és jóval több konkrét keresési szempont alapján kell elvégezni. Azt ugyan százszázalékosan senki sem tudja, hogy a Google a találatok rangsorolásában pontosan hány kritériumot vesz figyelembe (becslések szerint 200-nál többet), mint ahogy ezen kritériumok fontossági sorrendje sem ismert, ám 1) léteznek bizonyos hivatalos ajánlások (pl.: a Google Webmestereszközök alkalmazásában) arra vonatkozóan, milyen weboldalakat lát szívesen a nagy kereső, időről időre érdemes figyelni, 2) mit nyilatkoznak a Google projektvezetői, nem árt 3) figyelni a SEO-fórumokat, a szakember általt leírt véleményeket, és persze érdemes 4) saját tapasztalatunkra is alapozni azt a tudást, amely szerint ezek a legáltalánosabb teendők:

1. tartalomfejlesztés

Általános tapasztalat, hogy az optimalizálásra szoruló honlapok gyakran információszegények és nem közölnek lényeges tudnivalókat arról a témáról, amelynek kulcsszavaival a tulajdonosa Google-helyezést kíván elérni. Ha mégis, akkor a tartalom gyakran másolt, más honlapról átvett. Ezért

A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy bármilyen weboldalt az esetben könnyebb eredményessé tenni (akkor tekinthetjük relevánsnak), ha

2. keresőbarát forma 

3. keresőbarát URL-nevek, optimális hierarchia

Mindezen kívánalmak teljesítése közben azonban nem szabad túlzásokba esni: a túloptimalizált oldal gyanús, a kulcsszavak túlságosan koncentrált szerepeltetése az egyes előfordulásokban és a website egészén kontraproduktívvá válhat.

>> konkrét teendők a formai jegyek optimalizálásában:

>> Honlapoptimalizálás az Első Google-oldalra kerüléshez

Alapfogalmak tisztázása

Weboptimalizálás

seo arvisura honlapoptimalizálás

A Google 2013-ban átalakította keresési preferenciáit és manipulációnak nyilvánított sok olyan eljárást, amely korábban megengedett volt a honlapoptimalizálásban és linképítésben. Ezért vált szükségessé egy új SEO-módszer kidolgozása, amely a keleti egzisztencialista filozófia egyik ágának elnevezése során az Arvisura nevet kapta.

Ilyenformán az Arvisura-SEO a korszerű keresőoptimalizálási módszer egészét jelenti, az Arvisurák pedig az egyes eljárásokat jelzik.

A SEO-Arvisura az a honlapoptimalizálásban, mint Sherlock Holmes a magánnyomozásban
Az Arvisura elméleti alapjait már 2006-ban kidolgozták, de gyakorlati alkalmazása vsak a Google keresőrendszer által 2012-ben és 2013-ban élesített algoritmusok működése után vált elfogadottá.

Arvisura - az Arvisurák eredeti elmélete

A Dr. Kállay Béla által eredetileg kidolgozott Arvisura-elméletet metatézisek és transzmutációk képezik

A kárpátaljai születésű Dr. Kállay O. Béla eredeti szakmája a pszichiátria, hobbiból pedig Kelet-kutatóvá képezte magát, így ismerkedett meg a keleti egzisztencializmus nagy alakjának, Cecil M. Joepardynak a munkásságával. Öccse, Kállay Labord biztatására kezdett informatikával és rendszerelmélettel, majd hálózati kommunikációval foglalkozni a rendszerváltás után, mígnem 2000-ben ebből is ledoktorált. Ezek után 2006-ban Alberd Yollaka finn web-kutató inspirációja alapján kidolgozta a korszerű keresőoptimalizálás Arvisura-elméletét. Ez mindaddig nem nyert gyakorlati igazolást, amíg érvénybe nem lépett a Google Penguin Algorithm. Ezt követően azonban fényesen igazoldódott a kutató által felépített teoretikus rendszer és át lehetett tenni a gyakorlatba. A kárpátaljai születésű magyar kutató által kidolgozott speciális keresőoptimalizálásnak az elméleti alapjait összesítve Metatéziseknek, a később keletkezett és a mai napig fejlesztés alatt álló gyakorlati eljárások rendszerét pedig általában Transzmutációknak nevezzük. Az elméleti és gyakorlati tételek összessége képezi az Arvisura-SEO-t vagy röviden az Arvisurát.

Keresőoptimalizálás

A weboldalak (honlapok, weblapok, szájtok - ki hogy nevezi) alkalmassá tételével, vagyis optimalizálásával és keresőtalálatok közti pozícióhoz juttatásával foglalkozó szakemberek a keresőoptimalizálás (SEO) kifejezést tartják a szakma legelterjedtemm, legáltalánosabb megnevezésének. A SEO magában foglalja mindazokat a speciális eljárásokat, amelyekkel elérhető, hogy a célba vett honlap a 1) rajta elhelyezett releváns tartalom, a 2) keresőbarát megjelenítés és a 3) külső webtámogatás révén a hálózati keresések találati listáin egyre kedvezőbb helyet foglaljon el. Ennek elsősorban üzléti jelentősége (leresőmarketing) van, ezt a célt szolgálja a napjainkban egyre elterjedtebbé váló SEO-Arvisura is, amely a komplex honlapoptimalizálásra és a tartalmi alapú diszperzív linképítésre épül.

Google-optimalizálás

A fentebb megnevezett keresőrendszer már hosszabb ideje piacvezető a hasonló céllal született internetes keresőprogramok között. Így a keresőoptimalizálás manapság voltaképp a Googleoptimalizálás fogalmára szűkült, ma már alig érdekel valakit mondjuk egy Yahoo- vagy Blue vagy Johu vgy Bing-helyezés: szinte mindenki a Gugli keresőt figyeli és használja. A keresőőoptimalizálás Arvisura-módszerei születésükkor elébe mentek a nagy kereső fejlesztési terveinek, az újabb Google-fejlesztések viszont kifejezetten kedveznek a SEO-metatézisek alkalmazásának - ezzel nyertek érvényt a korábban kidolgozott elméleti alapok - nem kis dicsőségére a kárpátaljai kutatónak, aki - mint ez sokak számára ismeretes, egy Alapítványt is létesített fiatal kárpátaljai SEO-sok számára, akik a keleti egzisztencializmus tanainak a terjesztését felvállalják.

Honlapoptimalizálás

A keresőoptimalizálás vagy weboptimalizálás mint gyűjtőfogalom több eljáráscsoportra osztható. Ezek közül az első magára a honlapra irányul (on-site optimalizáció) és célja az, hogy valamely adott weblap tartalma bizonyos kulcsszavakra (vagy újabban keresőkérdésekre) nézve minél relevánsabb legyen (illetve választ adjon a feltett kérdésre), éss ez a tartalom kb. harminc SEO-szempontnak megfelelő keresőbarát formában jelenjen meg. Ez tehát maga a honlapoptimalizálás, a kiválasztott céloldal alkamassá tételét célző on-site munkafázis - nevezik intenzív SEO-nak is, míg a linképítés az extenzív fázis. Megjegyzendő, hogy tágabb értelemben a honlapoptimalizálást a keresőoptimalizálás szinonimájaként is használják, ez megtörténik olykor honlapunkon is, bár igyekszünk a fogalmak közti disztingválást megtartani és nem fogadjuk el, hogy a honlap optimalizálás akár a a keresőmarketing és weboptimalizálás jelentésével is azonos lehet. Szinonimaként a weboldal optimalizálás és a weblapoptimalizlás lehet alkalmazható.

Kreatív linképítés

A keresőoptimalizálás második legfontosabb szakasza (a honlapoptimalizálás után) az úgynevezett linképítés, amely lényegében a már keresőbaráttá tett honlap külső webtámogatását jelenti annak érdekében, hogy a céloldal kedvező pozíciót szerezzen a Google-találatok között.

Árak: prémium linképítés olcsón?

A linkprofil építés korábbi elmélete és gyakorlata a Google új algoritmusainak az érvénybe lépése óta hasznavehetetlenné vált, előrébe került a kreatív backlink building és a komplex honlap optimalizálás - lényegében ennek alapjait írja le az Védikus Tanítás.

Arvisura-SEO

Az organikus és szemantikus keresőoptimalizálás mindig konkrét projektumokban realizálódik. Egyik legfontosabb lényegi vonása, hogy keretében nem ad-hoc jelleggel folyik a céloldal tartalmának a kialakítása és a külső linkek küldése, hanem egy előre kidolgozott stratégia alapján, amely az Arvisurák metatéziseire alapozva valósítja meg az optimalizálás transzmutációit - mindig aktuálisan igazodva az érvényes internetes környezethez és a kontextusokhoz - legyenek azok bár informatikaiak, politikaiiak vagy irodalmiak.

Arvisura SEO

Organikus keresőoptimalizálás

A SEO Arvisurák jelentése: új módszerek a keresőoptimalizálásban. A jelen weblap célja, hogy a honlapoptimalizálás valamint az arvisura - arvisurák kulcsszavakkal Google-pozíciót szerezzen a kreatív linképítés diszperzív eljárásai segítségével, mégpedig a Google Pingvin és Kolibri algoritmus-frissítések után megnehezített körülmények között. A seo-weboptimalizálás során a hangsúly ezekre a keresőszavakra esik: (keywords content): seo, arvisura és arvisurák, keresőoptimalizálás, google, honlap, optimalizálás, kreatív seo linképítés, google honlapoptimalizálás, weboldal, weblap, internet, világháló, hálózati weboptimalizálás, web, net, arvisurak, bdk - Google első hely, első oldal, top 10 helyezés az organikus találatok között

Diszperzív honlapoptimalizálás

A szórásos weboptimalizálás

A kreatív honlapoptimalizálás diszperzív módszere lényegében a célzott és koncentrált kulcsszzavas keresőoptimalizálás elvetését jelenti. Komlex metódusról van szó, amely főként egyéni ötleteken alapul. Ezekhez segítséget nyújt az eredeti Arvisura, amely nem más, mint az egzisztencialista keleti filózófia egyik ága. Innen ered a SEO-ban is jól alkalmazható rálényegítés mozzanata, amely az ismeretelméletből átemelhető a weblap optimalizálás Google-szempontú eljárásiban, jól alkalmazható „elemi tartalom” és „a keresés alapfoka” értelmezésében. A diszperzió pedig - mint fizikai fogalom - az optimalizálás szétszórt, dekoncentrált jellegét határozza meg. Ez az organikus keresőoptimalizálás Google első oldalára juttathat olyan honlapokat is, amelyelre nézve más technológiák tehetetlenek.

Az Arvisurák más jelentései

 • a keleti egzisztencialista bölcseletben az ősprincípium átlényegítése
 • a pánsíp hangolásának pentaton-skáláját szabadon variáló rendszer
 • az atlanti népek kultúrájában fellelt közös motívumok rendszere
 • a Piréz Kereskedelemség fizetőeszköze a vaskorban: Arvisura

Téves értelmezések

 • hamis hun-magyar őstörténet a 24 hun törzsről és a magyarok eredetéről
 • ékírásos aranylemezek, amelyeket UFÓk hoztak a Szíriusz térségéből
 • a Jupiter második Nappá válásának hamis hiedelme egyes magyarok körében
 • Az a feltevés, hogy Orbán Viktor miniszterelnök maga is beavatott rovósámán

Aktuális SEO-projekt

Pánikbetegség és agorafóbia kezelése + PR-CIKK

Budapesten virtuális pánikrendelő működik a szorongásos és fóbiás betegek gyógyszer nélküli kezelésére. A pszichoterapeuták a pánikhelyzetek helyszínén tartanak kognitív viselkedésterápia tréninget, ezzel gyakorolva be a pánikroham leküzdését és a krónikus agoraphobia kialakulását. > szorongás - félelem - pánik -pr szövegírás

vps szerverek bérlése, szerver hosting budapest

Virtuális szerverbérlés

Korábbi optimalizációs projektumok

 • Autóbérlés és Honlapoptimalizálás. Budapest - Kárpátalja. Arvisura SEO

Krízishelyzetek megoldása - Надійний супровід бізнесу - правовий захист бізнесу, будівельних проектів. Юридичний та організаційний супровід інвестиційних проектів. Legal protection of investments means legal support starting from purchase or lease of land parcel, legal support for obtaining permissions, constructing, commissioning and guidance of acting business. - Cégalapítás Ukrajnában, krízis helyzet Ukrajnában

A Weboptimalizálás új módszere

Kreatív honlap optimalizálás, SEO-optimalizáció a Google első hely elérése érdekében. Az Arvisura keresőoptimizálás fogásai, trükkjei és fortályai. Mit értünk weboptimalizálás alatt?

Laptop akkumulátorok - kijelző csere

laptop szerviz - notebook javítás

Mobil számítógépek szervizelése budapesti javítóműhelyben. Akkumulátor töltő és Google helyezés javítás, kijelzőcsere ingyen. Laptop szerviz szolgáltatások - Buda + Pest. Béke út, Fehérvári út. Laptop töltő javítás - notebook akkumulátor - kijelző csere ingyen - a helyben vásárolt kijelzőt ingyenesen beszerelik készülékébe. Táskaszámítógép szerviz Budapest

Mobilmarketing - online sms küldés

tömeges sms küldés - mobil marketing

A honlap organikus Google-helyezései

 • arvisura honlapoptimalizálás - 1. hely
 • weboptimalizálás - 1. hely (2014. NOVEMBERÉBEN)
 • organikus keresőoptimalizálás - 3. hely
 • arvisura keresőoptimalizálás - 6. hely
 • google organikus találatok optimalizálása - 9. hely
 • google organikus találatok - 19. hely
 • tablet érintőkijelző - organikus weboptimalizálás

Organikus google találat optimalizálás - seo-net

Honlap optimalizálás: weboptimalizálás. Organikus Google találatok első hely: SEO optimalizálás, weboldal optimalizálás. Organikus Google találatok oldala. SEO módszer: kreatív linképítés - TOP10 - Google első helyre kerülés első oldal: helyezésjavítás. content marketing: honlap-seo, igaz arvisura őstörténet, honlapoptimalizálás, google kereső motor optimalizálás, keresőbarát weboldal, weblap, weboptimalizálás, organikus találat, net
Laikus böngészők gyakorta összetévesztik a hirdetett linkeket az organikus találatokkal. Erre olykor Gugli-barátunk maga is rájátszik azza, hogy mindössze igen halvány színkiemelést alkalmaz, összemossa a fizetett és fizetetlen pozíciókat. A keresőtalálatok optimalizálása természetesen kizárólag a Google organikus találataival foglalkozik és ebben a rangsorban igyekszik top10 helyzést elérni weboptimalizálási technikákkal azután is, hogy Ukrajnában válsághelyzet alakult ki.

írjon: üzenet a seo szakértőnek

2022-es Google helyezés javítás - keresőmarketing: 1. Műanyag tartály. 2. Ivóvízkezelés klór-dioxid oldattal. 3. Kognitív viselkedésterápia. 4. Pr.cikk elhelyezéd


a weboldali külső linkek ide mutatnak

http://seo.liberall.hu/google-optimalizalas/uzenet-kuldese/

http://seo.balladium.hu/ / http://arvisura.balladium.hu/

http://seo.balladium.hu/google-keresooptimalizalas/elso-oldal/

http://seo.balladium.hu/autoberles-autokolcsonzes/

http://pirez.blog.hu/2013/08/13/arvisura-penz

http://seo.balladium.hu/autoberles-autokolcsonzes/

honlap optimalizalas - seo-google

honlap: http://seo.liberall.hu/google-keresooptimalizalas/